Szkolenia

Szkolimy nauczycieli, rodziców, wychowawców i psychologów.

Nasz Ośrodek proponuje różne szkolenia związane z twórczą i aktywną edukacją.

W działaniach edukacyjnych uważamy to za jedne z najważniejszych kompetencji potrzebnych nauczycielom, wychowawcom czy rodzicom. Szczególnie polecamy nasze szkolenia o tematyce wychowawczej. Nauczyciel czy również rodzic jest swoistym "narzędziem własnej pracy", a więc to właśnie Państwo mogą uzyskać na naszych szkoleniach wiele dla rozwoju własnych kompetencji.

Bardzo wysoko, na podstawie prowadzonej ewaluacji, oceniacie Państwo naszą pracę i jej przydatność w praktyce, a także atmosferę na szkoleniach.

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracują z naszym Ośrodkiem.