Interwencja w kryzysie

Zdarzenie losowe lub zmieniająca się sytuacja życiowa, która powoduje, wywołanie u człowieka nadmiernego, paraliżującego stresu- to kryzys.

Zazwyczaj od jeden do dwunastu spotkań umożliwia przywrócenie u pacjenta możliwości poradzenia sobie z poczuciem bezradności, rozpaczą, utratą kontroli, objawami reakcji stresowej czyniąc go zdolnym do prawidłowego funkcjonowania.