Psychoterapia dzieci i młodzieży

Jeśli z Twoim dzieckiem dzieje się coś czego nie rozumiesz, jeśli widzisz, że ma kłopoty, w których nie umiesz mu pomóc warto pomyśleć o wizycie u psychoterapeuty.

Celem psychoterapii dziecka jest z jednej strony wspomaganie go w jego prawidłowym rozwoju, z drugiej strony to przezwyciężanie określonych problemów pojawiających się na danym etapie jego życia. Pierwsze spotkanie to rozmowa z rodzicami/ opiekunami dziecka, podczas której omówione są zaobserwowane trudności doświadczane przez dziecko, wcześniejsze funkcjonowanie dziecka – jego zainteresowania i mocne strony oraz podstawowe dane dotyczące rodziny. Pierwsze spotkanie odbywa się bez obecności dziecka, a jego celem jest wstępne określenie problemu dziecka. Od drugiego spotkania zaproszone jest dziecko. Początkowe spotkanie służy przede wszystkim oswojeniu dziecka z nową sytuacją i zbudowaniu atmosfery bezpieczeństwa i zaufania. Podczas spotkań rozmawiamy z dzieckiem, spotkania mają również formę niedyrektywnej zabawy, w której dziecko za pomocą dostępnych mu przedmiotów opowiada, przeżywa, pokazuje obszary/tematy, które są dla niego trudne. Psychoterapia dzieci, podobnie jak dorosłych polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu. Sesje trwają 50 minut, a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka.

Aby dziecko mogło w pełni skorzystać z psychoterapii potrzebna jest współpraca z rodzicami. W tym celu terapeuta dziecka zaprasza rodziców na konsultacje w celu wymiany informacji i uwag dotyczących procesu terapeutycznego.

Celem psychoterapii młodzieży jest nawiązanie relacji terapeutycznej, która wspiera nastolatka w przechodzeniu naturalnego, a jednocześnie trudnego dla niego kryzysu adolescencyjnego. Proces terapeutyczny poprzedzają konsultacje z samymi rodzicami/opiekunami nastolatka, które służą zebraniu informacji i rozeznaniu natury problemu doświadczanego przez nastolatka, co pozwala na dobranie optymalnej formy pomocy.

Psychoterapia młodzieży to regularne spotkania, najczęściej raz w tygodniu nastolatka z terapeutą, trwające 50 minut.