Psychoterapia par - Terapia małżeńska

W psychodynamicznym ujęciu najczęściej proponuje się parom podjęcie terapii indywidualnej. Wspólna terapia pary z jednym terapeutą jest wskazana wtedy, kiedy osoby te przeżywają kryzys np. związany z etapami rozwoju związku, rodziny i różne mają spojrzenie na problem. Psychodynamiczna terapia par pomaga partnerom w zrozumieniu potrzeb, myśli i uczuć leżących u podłoża nieprawidłowych relacji a także uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relację.